Novinky v programu DesignCAD - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

Novinky v programu DesignCAD

Novinky
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019

S novou verzí programu vždy přijde něco nového. Na Upgrade je uvedena sleva. Říkáte si zda to stojí za to?

Doporučuji se podívat na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější NOVINKY postupně v každé verzi DesignCADu - od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi 2016 (v26).

Jsou uvedené od současné směrem k starým verzím. Upozorňuji na obsah novinek v závěru dokumentu.
Dokument si můžete stáhnout, nebo prohlédnout ...  >>

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - SOUČASNÁ VERZE:


Co je nového se dozvíte z dokumentu DesignCAD3DMax_27_0_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde << NOVÉ!


Co je nového se dozvíte z dokumentu DesignCADExpress_27_0_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde << NOVÉ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V programu DesignCAD 2D Express 2018 (v27.0.004) byly opraveny tyto chyby:

 • While importing .dwg file in to DCAD, Auto-hatch disappears
[Při importu souboru .dwg do aplikace DCAD zmizí funkce Automatické šrafování]
 • Starting with DesignCAD 2018, 2D text can no longer be scaled from the corner points in Point Select Mode
[Nelze měnit 2D text za rohové body v Režimu výběru bodů]
 • AutoHatch not exporting to pdf
[Automatické šrafování není exportováno do formátu PDF]
 • Crash during batch convert
[Selhání při Dávkové konverzi]
 • Crash caused by Trim Two Lines
[Selhání při příkazu Ořezat dvě čáry]

+ Oprava funkčnosti jednořádkového dialogu při volbě příkazů pro Text a Křivky (výrobce to nezahrnul do seznamu).

V programu DesignCAD 3D Max 2018 (v27.0.004) byly opraveny tyto chyby :

 • Display types(all and active) are not working while they are enabling through view dropdown list.
[Typy zobrazení (všechny a aktivní) nefungují, když umožňují rozbalovací seznam zobrazení]
 • Unhandled exception occurs while edit a point of grid with "point select" mode
[Neošetřená výjimka nastane při úpravě bodu mřížky v Režimu výběru bodů]
 • While importing .dwg file in to DCAD, Auto-hatch disappears
[Při importu souboru .dwg do aplikace DCAD zmizí funkce Automatické šrafování]
 • Starting with DesignCAD 2018, 2D text can no longer be scaled from the corner points in Point Select Mode
[Nelze měnit 2D text za rohové body v Režimu výběru bodů]
 • AutoHatch not exporting to pdf
[Automatické šrafování není exportováno do formátu PDF]
 • Crash during batch convert
[Selhání při Dávkové konverzi]
 • Crash caused by Trim Two Lines
[Selhání při příkazu Ořezat dvě čáry]

+ Oprava funkčnosti jednořádkového dialogu při volbě příkazů pro Text a Křivky (výrobce to nezahrnul do seznamu).

Toto jsou oficiální informace výrobce IMSI Design [překlad PF].
Překlad Release Notes obou verzí připravuje distributor - Ing. Josef Klobása, ARCADEA.

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - PŘEDCHOZÍ VERZE:


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 26.0 + 26.1 + 26.2 = DesignCAD3DMax_26_2_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 + 25.1 + 25.2 = DesignCAD3DMax_25_2_ReleaseNotes_EN.pdf >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 = DesignCAD3DMax_25_0_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.1 = DesignCAD3DMax_24_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.0 = DesignCAD3DMax_24_0_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 23.0 + 23.1 = DesignCAD3DMax_23_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 22.0 + 22.1 = DesignCAD3DMax_22_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 21.0 + 21.1 + 21.2 = DesignCAD3DMax_21_2_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 20.0 + 20.1 = DesignCAD3DMax_20_1_ ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzím 18 až 25 v originállu (anglicky) >> zde

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah