DesignCAD 3D Max - 3D možnosti - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max - 3D možnosti

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA download verze | 3.980 Kč bez DPH (4.816 včetně DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení 

Vybráno z nabídky (menu):

Pracovní rovina

Vlastnosti pracovní roviny
Nastavit pracovní rovinu
Obnovit pracovní rovinu
Dělení oken ve 3D:
Hlavní
Horní
Přední
Boční

Nastavení 3D pohledu

Panel pohledu
Nastavit pohled
Nastavit pohled podle středu
Uložit aktuální pohled
Vlastní pohledy

Typy zobrazení

Drátový režim
Stínování hrubé
Stínování hladké
Skrytí hran rychlé
Skrytí hran

Skrýt hrany koplanárních ploch

Triangulovat povrch tělesa

Nástroje plochy


Rotační vytažení
Vytažení
Vytažení po křivce
Obecná plocha
Přechodová plocha

+

... ostatní možnosti 2D

3D tělesa

Obdélník / Kvádr
Koule
Polokoule
Válec
Kužel
Prstenec
Trubka, Dutý válec
Komolý kužel
Jehlan
Zaoblený kvádr
Zaoblený válec
Elipsoid
Stěna, Zeď

Operace se 3D tělesy

Boleanovské operace:

 • Součet těles

 • Průnik těles

 • Kontrola kolize

 • Rozdíl těles

 • Odebrat průnik těles

 • Oddělit průnik těles


Odříznout rovinou
Řezat obecnou plochou
Řez

Definovat těleso
Rozložit těleso

Udeřit kladivem
Skrýt hranu
Skrýt hranu v oblasti
Zobrazit všechny hrany

Těleso nebo Povrch tělesa


3D Visualizace

Stínování
Stíny - nastavení:

 • Jemnost stínů

 • Měkkost stínů

 • Odchylka stínů

Textury materiálů

Materiál:

 • Procedurální textura

 • Odrazivost

 • Zrcadlení

 • Rozptyl

 • Lesk

 • Průhlednost

 • Vyzařování

 • Kontrast

 • Barva

 • Zamlžení


Osvětlení
Bodové světlo
Směrové světlo

R
eflektor
Intenzita:

 • Okolí

 • Rozptyl

 • Odlesk

Pozice X, Y, Z
Směr - V a H úhel
Zapnout stíny
Pohyb s kamerou

Animace:

 • Animační režim

 • Režim průchodu


Režim RedSDK

Další zajímavé vlastnosti:

 • umí otáčet probarvený model v reálném režimu pomocí myši nebo zadanou animací,

 • nabízí otáčení pohledu kolem modelu - kolem jeho středu nebo počátku obrazovky,

 • modelovací nástroje, které zahrnují příkazy jako: rozdíl těles, sjednocení, průnik a kontrolu kolize

 • používá výpočty jako objem, těžiště a povrch těles

 • umí vytvářet libovolná tělesa přímým nebo rotačním vytažením, vytažením podél křivky, plochami a obalovými plochami,

 • umí tělesa (modely) upravovat příkazy - oříznutí rovinou, změna velikosti, zaoblení (hrany či rohu)

 • k dispozici je volba pevného úhlu vytažení při povelu Extrude,

 • umožňuje vynikající stínování a zobrazení s texturami, pokrývání texturami a šrafami,

 • nabízí více nezávislých zdrojů světla, osvětlení - různé typy zdroje světla, nastavení intenzity, směru

 • možnost stínování - vržené stíny

 • umožňuje zobrazit model jako drátový, se skrytými hranami i vystínovaný

 • možnosti příkazu Surface Connect (Přechodová plocha) - použití původních bodů, dodržení pořadí bodů,

 • možnost zamknutí absolutních souřadnic X, Y, Z - volný pohyb pouze v nezamčených osách,

 • možnosti stínování a definování materiálů - průhlednost a zamlžení,

 • nastavení "vlastního pohledu" ve 3D

 • umožňuje 3D animaci

 • ignorování příznaků zobrazení stínování při otvírání takto uložených výkresů zrychluje načítání

 • nabízí volbu, jež umožní zrychlení využitím technologie RedSDK rychlých grafických karet

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah