DesignCAD 3D Max - Upgrade - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max - Upgrade

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde


Vložit do košíku >> zde


Přejít na ceník >> zde

Vyplnit formulář >> zde

Napsat E-mail >> zde

CENA download verze | 1.980 Kč bez DPH (2.396 včetně DPH) > pouze z verze 23 - 26

v ceníku nabízíme ještě Upgrade z verze 19 - 22 za cenu 2.980 Kč bez DPH (3.606 Kč včetně DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení

Nejnovější verze

Nový DesignCAD 3D MAX 2018 je zásadní Upgrade od verze 2016 (a předchozích). Nabízí nové a vylepšené funkce pro lepší výkon, lepší využití na monitorech s vysokým rozlišením, výrazně lepší tvorbu a úpravu těles a vynikající kompatibilitu souborů DWG/DXF.

Upgrade je opět možný z předchozích osmi verzí. Pro Upgrade na současnou verzi 27 je třeba být uživatelem verze 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mnoho let byl Upgrade možný pouze ze tří posledních verzí. Níže jsou uvedeny vybrané novinky předchozích verzí. Pokud chcete mít dokonalejší představu, podívejte se na stránku Rozdíly mezi verzemi DC, nebo si otevřete soubor NOVINKY.

Co je nového ve verzi 27 ?


DesignCAD 3D MAX verze 27 nabízí nové a vylepšené funkce pro vynikající výkon, produktivitu, vyšší flexibilitu a lepší kompatibilitu:
 • Nová volba pro změnu velikosti ikon (New Icon Scaling Option)
 • Nový příkaz Řídící křivka NURBS (Control Curves NURBS) << DŮLEŽITÉ !
 • Nový Oblouk mezi 2 tečny (Arc Tangent to 2 lines)
 • Nová funkce Automatické šrafování (AutoHatch)
 • Nová možnost textu: Dynamické měřítko (Dynamic Scaling)
 • Nový režim stínování Normály (Normals) << DŮLEŽITÉ !
 • Nový režim stínování Smíšený (Mixed mode), tedy stávající Stínování + Skryté hrany dohromady pod Open GL << DŮLEŽITÉ !
 • Nový je příkaz Vodotěsnost tělesa (Solid Watertight) << DŮLEŽITÉ !
 • Nový příkaz Test vodotěsnosti tělesa (Solid Leaks Test) << DŮLEŽITÉ !
 • Podpora importu a exportu AutoCAD 2018 (AutoCAD 2018 Import/Export Support) << DŮLEŽITÉ !
 • Zlepšení Správce vložených prvků (Insert Manager)
 • Vylepšené vytváření základních těles (Improved Solid Engine) << DŮLEŽITÉ !

Co bylo nového ve verzi 26 ?


DesignCAD 3D MAX verze 26 nabízí nové a vylepšené funkce pro vynikající výkon, produktivitu, vyšší flexibilitu a lepší kompatibilitu:
 • Nová verze je kompatibilní s 64-bit i 32-bit systémem Windows 10

 • Nově Import souborů SketchUp (Import SketchUp Files); možnost výběru SketchUp verze 3.0 až 2015. << DŮLEŽITÉ !

 • Možnost přemístění (prohození) osy X a Y při Importu SKP souborů programů SketchUp << DŮLEŽITÉ !

 • Nový Správce vložených prvků (Insert Manager), který umožňuje kontrolu a správu bloků, symbolů a obrázků ve výkresu << DŮLEŽITÉ !

 • Nový Editor Bloků | Symbolů (Block Editor), který umožňuje editaci bloků a symbolů ve vlastní pracovní ploše << DŮLEŽITÉ !

 • Nový příkaz Uživatelské vlastnosti (Custom Properties), který umožňuje přidat každé entitě nebo výkresu vlastní Klíč, Jméno a Hodnotu

 • Přidána nová volba - GDI kresba bez blikání (Flicker-Free GDI Draw) pro speciální optimalizaci k urychlení vykreslování širokých řádků v GDI zobrazení drátového modelu.

 • Pokročilo se ve vylepšení a opravách modulu pro Import/Export pro hladké sdílení souborů formátu DWG a DXF.

Co bylo nového ve verzi 25 ?

 • Nová verze je kompatibilní s 64-bit i 32-bit systémem Windows << VYSOCE DŮLEŽITÉ!
 • Nová optimalizace pro 3D tiskárny (3D Printer Optimized); export / import souborů STL << DŮLEŽITÉ !
 • Nově Import / Export souborů OBJ (Import/Export OBJ Files) << DŮLEŽITÉ !
 • Nově Export souborů SketchUp (Export SketchUp Files); možnost výběru SketchUp verze 3,0 až 2015. << DŮLEŽITÉ !
 • Nově podpora souborů GIF obrázků (GIF Image Support); naopak AWD, EPS, PCT a WPG soubory již nejsou podporovány!
 • Nový Editor skupin (Group Editor); ukazuje vnitřní strukturu skupiny a veškerých   podskupin a umožňuje jednoduše provést reorganizaci obsahu skupiny, aniž byste jej museli rozbíjet; přesun do jiné hladiny a mezi skupinami, odstranění, zrušení vnořených skup.  << DŮLEŽITÉ !
 • Vylepšený příkaz Text v kruhu; nyní umožňuje zadat buď pevnou velikost průměru kruhu (bubliny) nebo pevnou výšku textu. << DŮLEŽITÉ !
 • Vylepšení příkazu Úhel a vzdálenost dvou bodů; zobrazuje samostatně DX, DY a DZ hodnoty této vzdálenosti
 • Vylepšen příkaz Skrýt hranu a Skrýt hranu v oblasti; nyní pracují i s objekty Povrch tělesa (Solid Surface).
 • Vylepšen příkaz Zobrazit všechny hrany; nyní pracuje i s objekty Povrch tělesa (Solid Surface).
 • Nový příkaz Skrýt hrany koplanárních ploch; skryje hrany koplanárních ploch (plochy v jedné rovině) vybraného objektu.
 • Nový příkaz Triangulovat povrch tělesa;  redukuje všechny plochy objektů Povrch tělesa (Solid Surface) na trojúhelníky.
 • Nová možnost nastavení při exportu .. Triangulovat povrch tělesa; některé programy pracují nejspolehlivěji s trojúhelníkovými ploškami.
 • Nový Import/Export do formátů DWG, DXF AutoCAD 2013-2016 << DŮLEŽITÉ !

Co bylo nového ve verzi 24 ?


 • Nový GPU akcelerátor v režimu RedSDK je rozšířen pro stínované modely, modely se skrytými hranami a drátové modely; takže můžete zvětšovat, zmenšovat, posouvat a otáčet celý model, nebo jeho vybrané části až 30 krát rychleji.  << VYSOCE DŮLEŽITÉ !

 • Nový typ Povrch tělesa umožní lepší výsledky operací typu sčítání, rozdíl těles a zlepší kompatibilitu exportu modelů.   << DŮLEŽITÉ !

 • Nový nástroj Stejné vlastnosti jako, umožňuje přenést vlastnosti z jednoho objektu na všechny vybrané objekty.  << DŮLEŽITÉ !

 • DesignCAD nyní uloží aktuální vzor výplně pro dvojité čáry jako výchozí nastavení.

 • Vylepšené konfigurační okno Možnosti pracovního prostředí - zavádí hlavní zaškrtávací políčko pro nastavení či zrušení všech kategorií, které mají být nastaveny a uloženy.

 • Lepší Info panel pro větší produktivitu a flexibilitu použitých vrstev.  << DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšena zpětná kompatibilita pro práci se staršími soubory.  << DŮLEŽITÉ !

Co bylo nového ve verzi 23 ?

 • Nový GPU akcelerátor, využívá technologie RedSDK; výrazné zrychlení  << DŮLEŽITÉ !

 • Nový Import/Export do formátů DWG, DXF AutoCAD 2013-2014

 • Nové centrování kolečkem myši při zoomu  << DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšené nastavení vrstev

 • Vylepšené Booleovské operace s tělesy

 • Vylepšený příkaz Stretch - Protáhnout oblast

 • Lepší zkosení

Co bylo nového ve verzi 22 ?

 • Nová možnost tisku - příkaz Print Section (Tisk sekce ..)   << VYSOCE DŮLEŽITÉ !

 • Vylepšení tisku do PDF (umožní dělení na více listů)

 • Univerzální dialogové okno Layer Options (Možnosti vrstev) << VYSOCE DŮLEŽITÉ !

 • Nová volba určující šířku pole v Coordinate bar (Lišta souřadnic)

 • Nová volba určující dodatečnou šířku rozbaleného seznamu vrstev

Doporučuji, abyste se podívali na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější novinky v každé verzi DesignCADu. Od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi. Jsou uvedené od poslední verze směrem k starým verzím a na konci dokumentu je obsah všech podstatných změn a novinek (podle verzí). Dokument si můžete stáhnout, nebo prohlédnout ... ( cca16 MB) .. >> ZDE.

Zkušební (Trial) verze DesignCAD 3D Max 2018 (v27) CZ - 64bit & 32bit

Stáhněte si zkušební verzi (15 dnů), soubory CZ prostředí a přednastavení programu  >> zde

Architekti, inženýři, stavitelé, mistři, řemeslníci, ilustrátoři, grafici, pedagogové, studenti, fandové ... vyzkoušejte plnohodnotnou verzi programu bez jakéhokoliv omezení po dobu 15 dnů od její instalace. Využijte nabízenou možnost předvedení programu na dálku přes sdílené okno Skype. ZDARMA!


V průběhu testování můžete uhradit FULL / UPGRADE verzi a s novými kódy PŘEJÍT NA PLNOU VERZI BEZ REINSTALACE!

Obsah CZ instalační sady:
+ kompletní instalační sada na CD/DVD ovládaná ze vstupní nabídky (viz níže)
+ příručka v PDF, (tištěný booklet v DVD plast. obalu pouze u BOX verze; příplatek 380 Kč bez DPH)
+ podrobné návody instalace v PDF (tištěné pouze u BOX verze za příplatek 380 Kč bez DPH)
+ CZ soubory lokalizace,
+ INI soubory nastavení,
+ uživatelská lišta KROKY RASTRU pro rychlou a přesnou práci,
+ příručka JAK NEJRYCHLEJI ZVLÁDNOUT DesignCAD 3D Max  v2
7 (seznámení s pracovním prostředím, princip používání programu, nastavení) - prvních 18 stránek zdarma
+ free SW pro zajištění technické podpory po internetu - WebServis
+ DCk - nabídka knihoven značek a symbolů (
instalace možná po úhradě)
+ DCn - nabídka nadstaveb (
instalace možná po úhradě)
+ kompletní stránky www.designcad.cz
+ TECHNICKÁ PODPORA ZDARMA (telefon, Skype, osobní kontakt)

POHODLNÁ INSTALACE z PŘEHLEDNÉ VSTUPNÍ NABÍDKY
1) Otevření návodů na instalaci - (doporučuji)
2) Instalace programu DesignCAD 3D Max v27

3) Instalace CZ souborů v27

4) Instalace nastavení STAVAŘ (dobrovolná)
5) Instalace nastavení STROJAŘ (dobrovolná)
6) Kopírování lišty KROKY RASTRU (dobrovolné)
7) Otevření odlehčené PDF příručky pro začínající uživatele
8) Spuštění nabídky instalací příručky, knihoven, dalšího SW
9) Spuštění nabídky instalací nadstaveb pro DesignCAD
10) Spuštění nabídky spustitelných (portable) Free programů - NOVINKA
Technická podpora - vzdálené ovládání (TeamViewer5)
; hlasová komunikace (Skype6); souborový manažer (FreeCommander) >> spustí přímo z CD Free SW, který používám pro technickou podporu přes Internet - WebServis. Mohu s vámi komunikovat a DesignCAD snadno nainstalovat a nastavit.

K programu DesignCADu 3D Max nabízíme ještě tyto položky:

PDF příručka pro začínající uživatele v PDF (cca 51 stran) = 200 Kč bez DPH (242 Kč vč. DPH) >> zde
Referenční manuál CZ kniha (cca 486 stran) = 900 Kč bez DPH (1035 Kč vč. DPH)  >> zde

Referenční manuál CZ PDF (cca 486 stran) = 400 Kč bez DPH (484 Kč vč. DPH)  >> zde
Profesní nadstavby ..... dle nabídky >> zde
Nabízíme:
Instalaci, nastavení , předvedení ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Školení (rozsah dle dohody) ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Využijte nebo prostuduje:
WebServis ... předvedení, školení pomocí sdílení programu DC po Internetu >> zde
Free Trial ... stažení free zkušební verze (15 dnů) >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 27.0 EN >> zde
Kompletní ceník >> zde

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah