Grafické programy pro každého - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

Grafické programy pro každého

DesignCAD
Datum poslední editace této stránky: 21.06.2024

Univerzální grafické systémy DesignCAD americké firmy IMSI Design, které jsme od roku 1990 dodali tisícům architektů, projektantů, techniků a řemeslníků v ČR i SR, nabízí stále nové a nové možnosti. Vyrovnávají se dražším systémům a přitom si zachovávají pověstnou jednoduchost a uživatelskou přívětivost.

 • Nabízíme program DesignCAD 3D Max 2020 (sloučené dva samostatné režimy: 2D pro navrhování + 3D pro modelování) a DesignCAD 2D 2020 (pouze 2D pro navrhování, na našem webu označený pod zavedeným názvem 2D Express).
 • Obě varianty jsou plně lokalizované. Verze 29 jsou určeny i pro systém Windows 10. Instalační sada nabízí výběr instalace verze pro 64-bit i 32-bit systém podle Windows.
 • Rychlá technická podpora po Internetu nebo telefonu. Pokud jste hledali ideální CAD, tak jste ho našli.

JSOU URČENY PRO KAŽDÉHO
T
edy pro každého, kdo potřebuje vytvořit kompletní výkresovou nebo výrobní dokumentaci, modely, schemata, zaměření ..:

 • stavebního objektu, jeho interiéru, studii, stávající stav objektu, modely 3D, perspektivní pohledy, axonometrii, izometrii (pouze 3D MAX)

 • rozvody vnitřních i venkovních sítí vody, plynu, kanalizace, EI slaboproud, silnoproud ...,

 • podélné i příčné profily všech sítí

 • vynesení polohopisného a výškopisného zaměření, terénu ve 3D

 • nejrůznější schémata (tištěné spoje),

 • strojní a vzduchotechnické výkresy, modely 3D

 • ale i výrobní výkresy strojů a technologií,

 • výkresy zámečnických výrobků a konstrukcí,

 • truhlářských výrobků, nábytku, výrobních výkresů, náhledů pro katalogy,

 • tesařské konstrukce, detaily,

 • stavebních prefabrikátů, výrobní výkresy i technologické výkresy,

 • pracovní výkresy - šablony pro kameníky, a jiné profese

 • ale třeba i plakáty, poutače, vývěsní štíty, ...,

 • mapy, plánky, vizitky, letáky ...,

 • a pro zajímavost .. umožní pohodlný tisk velké panoramatické fotky - dlouhý formát rozdělí na jednotlivé listy foto-papíru A4

... nakreslíte a vymodelujete vše, nač si pomyslíte!

JSOU PROFESIONÁLNÍ
S
oučasné programy DesignCAD 3D Max a DesignCAD 2D Express jsou univerzální CAD systémy (jako AutoCAD), obsahují moduly 2D/3D; a jsou srovnatelné s jinými obecnými CADy - např. se zmíněným AutoCADem.

Programy DesignCAD se prodávají ve dvou verzích. Kompletní 2D a 3D systém, program DesignCAD 3D Max a odlehčená 2D verze, která je u nás nabízena pod názvem DesignCAD 2D Express (na webu výrobce jake DesignCAD).


2D možnosti >> zde 3D možnosti >> zde

Modelovací nástroje DesignCADu 3D MAX zahrnují příkazy jako: operace s tělesy - rozdíl těles, sjednocení, průnik a kontrola kolize. Složité výpočty jako objem, těžiště a povrch mohou být prováděny na libovolném tělese. Jako doplnění k některým základním tělesům mohou být vytvářena tělesa přímým nebo rotačním vytažením, vytažením podél křivky, plochami a obalovými plochami. Tělesa a plochy mohou být upravovány mnoha příkazy (oříznutí, změna velikosti, zaoblení a deformování příkazem "kladivo"). Modely mohou být prohlíženy z libovolného úhlu a příkazem "Nastavit pohled kolem středu" může být model jednoduše otáčen. DesignCAD 3D MAX umožňuje průhlednost materiálu, zamlžení modelu, různé typy zdrojů světla, stínování a pokrývání texturami a 3D animaci modelu s uložením do AVI souboru. Jeho 2D kreslící možnosti jsou stejné jako v odlehčené verzi DesignCAD 2D EXPRESS...

Designcad 3D MAX i DesignCAD 2D EXPRESS mají mnoho režimů zachycení a kreslení čar pod určitým úhlem, které podstatně urychlují proces kreslení. Nabízí také pokročilé příkazy, které mohou v různých aplikacích ušetřit mnoho času. Dvojité čáry nebo Multičáry, které výrazně usnadní kreslení některých půdorysných plánů. Knihovna symbolů slouží k přehlednému vkládání značek (symbolů) do výkresu. Filtr výběru nabízí hromadné vybírání ve výkrese podle mnoha kritérií; Okno hladin dovoluje hromadné ovládání hladin (uzamknutí, zhasnutí, přesun, kopírování .. vč. nastavení - přidělení barvy a typu čáry konkrétní hladině. Sokolí oko využijete pro rychlou orientaci ve výkresu. Konstrukční čáry použijete pro pomocné konstrukce. Sada příkazů Trim umí ořezávat (dotahovat) čáry na určitou úroveň (jinou čáru). Vynikající příkaz Tisk sekce, kterým pošlete na tisk obdélníkovou oblast, která obshuje všechny prvky výkresu - tedy i ty bežně nedělitelné (šrafy, kóty, bitmapy). A mnoho dalších. (POZNÁMKA: výrobce od verze 17 upustil v názvu 2D programu od přídomku Express, ale v ČR tento program pro rozlišení označujeme podle předchozích verzí včetně slova Express).
Jádro obou programů je téměř shodné. Jen Express je ochuzen především o 3D prostor a povely, které se k němu vztahují. Express není schopen načíst a zobrazit 3D model, ale pouze pohled na jeho základní pracovní rovinu. Manuál je pro oba programy společný a příkazy jsou označeny, ke kterému programu se vztahují. Od verze 20 je součástí dodávky plné verze DesignCAD 3D Max navíc program Drawing Compare, který slouží k porovnání dvou podobných výkresů (když je třeba najít odlišnosti mezi dvěma alternativami téhož výkresu). U verze 23-27 měl 3D Max výhodu akcelerace RedSDK, která umí ve spolupráci s vhodnou grafickou kartou program pořádně zrychlit.  Rozdílů je ještě několik ... (blíže na stránce vlastního programu >> zde).

... umí víc, než si myslíte!

JSOU ZA DOSTUPNOU CENU
Dlouholetá k
valita, lokalizace, technická podpora v ČR - vhodné pro využití pro malé a střední kanceláře, úřady, živnostníky, studenty. Neutrácejte zbytečně za dražší systémy ... (nespokojte se s jednoduššími free programy bez technické podpory).

DesignCAD 2D Express 2020 (v29) CZ >> 3.000 Kč bez DPH (21%) FULL, DOWNLOAD
DesignCAD 3D Max 2020 (v2
9) CZ >> 4.900 Kč bez DPH (21%) FULL, DOWNLOAD

... ušetříte tak na lepší hardware.


JSOU JEDNODUCHÉ
A
nevyžadují dlouhodobé učení a práci s nimi zvládne dozajista každý:
ZAČÁTEČNÍK, který do té doby ještě pracoval na prkně. Použitím těchto programů nemusíte měnit filozofii projektování samotného - zase taháte čáry, děláte k nim rovnoběžky, kolmice, zkracujete či prodlužujete; mažete nebo kopírujete; a to mnohem progresivnějším způsobem s celou řadou výhod - předevší jednoduchost všech změn, kvalitu provedení, opakovatelnost navržených částí, a samozřejmě zrychlení a zjednodušení takových úkonů jako je kótování, šrafování, ... a pod.
ZKUŠENĚJŠÍ snadno přejdou z jiného CAD systému, protože DesignCAD má velmi intuitivní ovládání a na lepší se přechází snadněji. Přesto každému rád poradím osobně v jeho kanceláři, po telefonu, písemně pomocí E-mailu, na Skypu, nebo LimeTalk chatu těchto stránek.

.. přechod z prkna na počítač za 2 týdny, z jiného CADu za 2 dny, z jiné verze DCADu za 2 hodiny!

JSOU KOMPATIBILNÍ
U
mí pracovat s výkresy (soubory) z jiných programů, např. AutoCADu až do verze 2013/2018 (DWG) a přes formáty DXF, HPGL, WRML, JPG … s jinými grafickými programy.....

 • Export výkresů formátu:

DWG (2020), DXF (2020), IGES, RIB, VRML, WPG, WMF, HPGL (HPG, HP, PLT), PDF, STL, OBJ, SKP (2020), 3MF, FBX

 • Import výkresů formátu:

DWG (2020), DXF (2020), IGES, WMF, HPGL (HPG, HGL, HP, PLT), XYZ, do STL, SKP (2020), OBJ, 3MF, FBX a nově AI  

 • Načtení obrázků formátu:

JPG, JPEG, BMP, DIB, TGA, TIF, TIFF, PCX, PSD, WMF, EMF, PNG a GIF

 • Uložení obrázků formátu:

JPG, BMP, TGA, TIF, PCX, PNG a GIF

 • Uložení výkresů do předchozích verzí DC:

DCD (verze DesignCAD 3D Max 2019 (v28) - 2016 (v26), 25, 24, 21-23, 19-20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12; DC (verze DesignCAD 3000 (v.11); DesignCAD Pro 2000 (v.10)); DesignCAD 97 (v.9); DW3 (verze DesignCAD 3D (ASCII)); DW2 (verze DesignCAD 2D (ASCII))

 • Načtení výkresů DC:

ze všech předchozích verzí DesignCADu (u výkresů z DOS verzí je nutná konverze textů do kódové sady 1250 !!!)
... můžete spolupracovat s každým!

JSOU LEPŠÍ
V
porovnání s jinými cenově srovnatelnými grafickými programy! Nabízí možnosti, které mají (a někdy ani nemají) větší a dražší CAD systémy ...

 • MAX obsahuje 3D modul - tedy prostor pro vytváření plnohodnotných modelů pro prezentaci Vaší nabídky, sortimentu, a to při pětinové ceně.

 • jsou programovatelné vnitřními programovacími jazyky (BasicCAD) a zdatnější uživatel si tedy může vytvářet svoje jednoduché prográmky, které mu dále usnadňují práci

 • umožňují otevřít více výkresů současně  a nebo více pohledů na jeden výkres a pak se mezi nimi přepínat (klávesami Ctrl+Tab) a přenášet tak části kreseb mezi výkresy, nebo v rámci jednoho velkého výkresu

 • umí načíst / (uložit ) bitmapový soubor (BMP, JPG, TIF, PCX, GIF ...) a psát či kreslit vektorově přes něho a nakonec současně obě části vytisknout (zákres do snímku pozemkové mapy např.) a nebo podklad obkreslit a dokonalým způsobem (rychle a přesně) převádět výkresy z papíru do vašeho CADu - náhrada digitálního tabletu a výsledek lepší než pouhá vektorizace rastru.

 • umí použít bitmapový soubor (BMP, JPG, TIF, PCX, GIF ...) jako šrafu a do této šrafy (tedy i do obrázku, fotky !!) vyřezávat libovolné oblasti

 • nabízí tisk pouze vybrané části výkresu a to i když vyříznutá část obsahuje jinak nedělitelné prvky, jako jsou šrafy, kódy a bitmapy

 • technická podpora přes Internet OnLine - WebServis

... ověřte si, zda tyto možnosti nabízí i konkurenční systém!

JSOU PODPOROVANÉ
K
programu bylo za ty roky vytvořeno více než 10 profesních nadstaveb a knihoven pro ....

 • STAVAŘE - ARCHITEKTY, PROJEKTANTY SPECIALISTY - VNITŘNÍ KANALIZACE, VYTÁPĚNÍ, VODA, PLYN; VENKOVNÍ KANALIZACE, PLYN, VODA, KOMUNIKACE - PODÉLNÉ PROFILY, OBECNÝ PODÉLNÝ PROFIL, ... DC AXIS, a DC MĚŘENÍ

 • STROJAŘE - TDS -TECHNIK, PROJEKTY VZDUCHOTECHNIKY - ROZVINY;

navíc je možné objednat vytvoření vlastní nadstavby nebo KNIHOVNY SYMBOLŮ pro Vaše konkrétní potřeby ...

 • DCk RÁMEČKY a RAZÍTKA v2.0
 • DCk ČÁRY - SÍTĚ a OPLOCENÍ v1.0
 • DCk DOPRAVNÍ ZNAČKY
 • DCk POŽÁRNÍ ZNAČKY
 • DCk ELEKTRO SILNOPROUD SYMBOLY
 • DCk STAVEBNÍ SYMBOLY 1.0
 • DCk STROMY 1.0

... vaše práce bude efektivnější  !

JSOU NENÁROČNÉ

Podle výrobce lze pro běžné 2D výkresy používat ještě  PC s procesorem 500 MHz. V současné době by konfigurace nového počítače neměla dělat nikomu problém. Samozřejmě, že pokud můžete, investujte do procesoru (2,0 a více GHz), RAMky (4 GB), rychlého disku a grafické karty (s podporou RedSDK). Zrychlení těchto úkonů ve 3D při režimu RedSDK záleží na vhodné kartě. Další zrychlení lze očekávat při použití 64-bitové verze, která umí využít RAM větší než 4 GB.

DesignCAD 2D 2020 (Express) - v29.1 CZ >> NOVÁ VERZE

Universální 2D CAD. Snadné kreslení a navrhování ve 2D!

 DWG 2020 | import PDF | 32 i 64 bit systém  

DesignCAD 3D Max 2020 - v29.1 CZ >> NOVÁ VERZE

Universální 2D/3D CAD. Snadné návrhy ve 2D a modely ve 3D

 DWG 2020 | 3MF, FBX, PDF | 32 i 64 bit systém  

Minimální systémové požadavky:

64-bit >> Microsoft Windows ® 10 (64-bit), 8 (64-bit), Windows 7 (64-bit), 4 GB RAM; 750 MB volného místa na disku *)

32-bit >> Microsoft Windows ® 10 (64-bit), 8 (32-bit), Windows 7 (32-bit), 2 GB RAM; 750 MB volného místa na disku *)

Doporučené systémové požadavky:
Procesor novější generace, vyšší rychlost;
4 GB
a více paměti RAM;
Velké rozlišení displeje s podporu grafiky;
1GB nebo více volného diskového prostoru na vašem primárním pevném systémovém disku (C:)
;
Připojení k internetu pro využití on-line funkcí a obsahu;

* DesignCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují udávané systémové požadavky. Technologie Windows RT pro použití na tablety není podporovaná.

JSME TU PRO VÁS

V současné době je výhradním distributorem systému DesignCAD v Česku a Slovensku firma ARCADEA - Ing. Josef Klobása.
JAKO JEJÍ PARTNER OSOBNĚ ZAJIŠŤUJI:

 • PŘEDVEDENÍ programu u zákazníka osobně nebo přes Internet (WebServis)

 • DODÁNÍ programu DesignCAD, dodání nadstaveb a aplikací programu
 • INSTALACI produktu, NASTAVENÍ konfigurace programu či operačního systému, osobně nebo přes Internet (WebServis)
 • ŠKOLENÍ pro profesionální práci s programem, individuálně či hromadně, osobně nebo přes Internet (WebServis)
 • TELEFONICKOU / E-MAILOVOU PORADNU, pro zákazníky, a NOVĚ možnost ONLINE chatu LimeTalk na webu (WebServis)


Vedle prodeje a servisu programu DesignCAD na tomto systému už přes 29
let projektuji (už od verze 5.0 a roku 1990) a mám s ním tedy veliké zkušenosti, které uplatňuji právě při technické podpoře svým zákazníkům, kterých mám už kolem tisíce v ČR a SR, především však v jižních Čechách. Celkový počet uživatelů DesignCADu v obou státech je však cca 10x vyšší.

Na rychlé pomoci si velmi zakládáme. Dostupných programů na trhu je dost, ale my nabízíme výjimečný servis. Nechceme, aby uživatel programu dlouho tápal. Pokud je to v mých silách, ŘEŠÍM PROBLÉM HNED jakmile mne kontaktujete. ..
... JSEM k dispozici, když to potřebujete ?... PŘESVĚDČTE SE !

Vyzkoušejte DesignCAD a projektování Vás bude bavit . . .

Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah