pdf Factory - Ing. Petr Falek - DesignCAD

pf logo
Ing. Petr Falek
Engineering Service
vyberte DesignCAD 3D Max
nabídka - menu
vyberte Express
nevíte co vybrat, Max nebo Express
blikající kontolka upozorňuje na cenu objednaného
Ing. Petr Falek - DesignCAD
pf ikona
Přejít na obsah

pdf Factory

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 15.04.2022

PROČ VÁM TENTO PROGRAM NABÍZÍM SPOLEČNĚ S DesignCADem ?

  • Program je vhodný pro vytváření tzv. elektronické dokumentace pro potřebu výběrových řízení a úřadů > tisk výkresů z DesignCADu i z textového editoru do PDF, protože můžete vytvořit jediný PDF soubor, který obsahuje technickou zprávu, výkresy, fotodokumentaci a oskenované doklady. ...a to vše ve správném pořadí, případně opatřené heslem proti nežádoucímu otevření, kopírování či tisku!

  • Spojení obou programů (DC a pdfFactory) umožňuje dokonalý tisk vašich velkých výkresů na zakázku, pokud nevlastníte velkoformátovou tiskárnu či plotr. Nejprve sami hotový výkres "vytisknete" pomocí fiktivní tiskárny pdfFactory a vytvoříte PDF soubor,  který obsahuje výkres např. v měřítku 1:50 na formát A1. Soubor předáte firmě, která vám vše vytiskne bez nutnosti nějaké korekce, nebo instalaci jakéhokoliv CADu.

  • Export výkresů do PDF z DC totiž takovýto komfort neumožňuje.pdf Factory 7

CENA | 1.100 bez DPH (1.331 včetně DPH)


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.

> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu

> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.

> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

pdf Factory Pro 7

CENA | 2.200 bez DPH (2.662 včetně DPH)


> Nástroj na tvorbu dokumentů typu PDF, vhodné k publikování na webových stránkách, odesílání emailem nebo archivaci.
> Vytvoření PDF dokumentu nebo tisk na papír: pdfFactory vám umožní vytištění dokumentu nebo vytvoření PDF bez nutnosti tisknout dokument z aplikace dvakrát. Pro tisk není potřeba Acrobat Reader.
> Slučování více tiskových úloh do jednoho PDF souboru: Snadné vytvoření PDF dokumentu obsahujícího materiál z různých zdrojů. Například dokument psaný ve Wordu může mít úvodní list vytvořený v Quarku, a doplněk s financemi v Excelu.
> Okamžitý náhled vytvářeného PDF dokumentu: Rychlé zobrazení vytvářeného PDF dokumentu, bez nutnosti jeho uložení a následného otevření v prohlížeči Acrobat.
> Šifrování a zabezpečení PDF souborů: Omezení neautorizovaných úprav a bezpečnější zasílání důvěrných informací.
> Vkládání písem: Zajištění věrného zobrazení dokumentu i v případech, kdy použitá písma nejsou na počítači kde je dokument otevírán k dispozici.
> Vkládání a odstraňování stránek: Vymazání nepotřebného materiálu ještě před vytvořením PDF souboru. Tato funkce je obzvlášť užitečná při tvorbě PDF souborů z dlouhých zpráv, emailů a webových stránek.
> Rychlé odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou: Jediným kliknutím myši odešlete PDF pomocí vašeho oblíbeného programu pro práci s poštou. PDF dokument lze také snadno zkopírovat do schránky, a přenést do již existující emailové zprávy.
> Automatické ukládání: Uložení vytvořených PDF souborů na disk, do zvolené složky.
> Hypertextové odkazy: Zachování funkčních URL odkazů v PDF dokumentu umožňuje snadné otevírání webových stránek nebo odesílání emailů.
> Uložení dokumentu v FP formátu: Umožňuje pozdější přidání dalšího obsahu do dokumentu
> Tvorba formulářových dopisů: Formulářové dopisy lze vytvářet stejně, jako u tištěných dokumentů. Můžete vytvořit a používat různé hlavičkové papíry a formuláře, pro různé příležitosti. (pouze Pro)
> Vkládání záhlaví, zápatí, čísel stránek, vodoznaků. (pouze Pro)
> Záložky a obsah: Automatické nebo ruční vytvoření záložek v PDF souboru pro snadnější navigaci v dokumentu. (pouze Pro)
> Konverze do stupňů šedi. (pouze Pro)
> Podpora formátu PDF/A-1b: PDF/A je oficiální archivační verze formátu PDF souborů definovaná standardem ISO 19005-1:2005. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. (pouze Pro)
> Vícenásobná konfigurace pdfFactory Pro: Vytvoření několika pdfFactory Pro tiskáren s různými předvolbami tisku. (pouze Pro)
> Integrovaný panel se seznamem tiskových úloh: Zobrazuje všechny tiskové úlohy, ze kterých se bude PDF soubor vytvářet a umožňuje jejich snadnou reorganizaci.
> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64
> Automatické zasílání elektronickou poštou: Vytvořený PDF soubor může být automaticky odeslán na předvolenou emailovou adresu. (pouze Pro)

> Nastavení výchozího způsobu zobrazení PDF souboru v prohlížeči Acrobat: Můžete nastavit např. výchozí zvětšení, vzhled, zobrazení záložek, apod.

> XP/2003/Vista/2008/7/8/2012/10/x64

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Napsat
E-mail >> zde

UPOZORNĚNÍ:

Tento SW objednávám u firmy Mokrý Systems z Brna. Bohužel již delší dobu, dle sdělení na jejím webu, veškeré nabízené produkty nelze dočasně objednat. Proto vám je nemohu, dokud se to nevyřeší, dodat ani já.

Program pdfFactory (nová verze 8) můžete přes Internet zakoupit od výrobce, firmy Fineprint, za cenu 44,45 EUR >> ZDE


Copyright © 2019-2021 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 + WhatsApp + Viber | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah