DesignCAD 2D Express - Stručně - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

DesignCAD 2D Express - Stručně

DesignCAD > DesignCAD 2D Express
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA download verze | 2.980 Kč bez DPH (3.606 . DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení

Nejnovější verze

DesignCAD 2D Express 2018
(výrobcem nyní nově označován jako DesignCAD 2D 2018) je univerzální a snadno použitelný 2D CAD program, kteý vám umožní začít pracovat hned. Jednoduché operace usnadňují vytvářet stavební a strojní výkresy v přesném měřítku.


Jednotlivé objekty můžete vytvářet, upravovat, zvětšovat, zmenšovat, přesouvat, otáčet a kopírovat. Obsažena je úplná sada 2D kreslících a návrhových nástrojů, vrstev výkresu, zachycení, šrafovacích vzorů, typů čar a schopnost úplného kótování včetně tolerancí; nastavení předpon, přípon a typů šipek.

DesignCAD 2D Express 2018 (v27) také umožňuje snadněji spolupracovat s jinými CAD programy. Jednoduchý import/export editovatelných DXF/DWG souborů do verze 2013-2018 bez rizika ztráty nebo porušení dat.

Je perfektní pro:

Stavební výkresy – Kreslíte jednoduše a v profesionální kvalitě půdorysy podlaží, pohledy, řezy a zaměření.
Technické návrhy – Dvojitá přesnost umožňuje nejvyšší stupeň tolerance a kontrolu návrhu. Dokážete vytvářet libovolné strojní výkresy.
Dílenské výkresy – Zadání přesných hodnot pro kóty, průměr a poloměr vám umožní kreslit přesné mechanické části. Tvorba detailů, tisk šablon 1:1.
Domácí projekty – Sami si vytvoříte návrhy úprav zahrady a vnitřní/vnější úpravy domu; truhlářských, tesařských, zámečnických konstrukcí.
Ostatní CAD potřeby – Vytvoření elektronických schémat, situačních plánů, map, blokových schémat, vizitek, plakátů ... a dalších.

Snadné použití pro 2D kreslení a navrhování (Easy to Use 2D Drafting & Design)


Intuitivní a přitom propracované editační nástroje, pokročilé funkce geometrických konstrukcí, definování vlastních horkých kláves či uživatelských lišt příkazů a kompletní správa vrstev.

Komatibilní s Windows 10 64-bit & 32-bit (Windows 64-bit & 32-bit Compatible)


Vyberte si naše tradiční 32-bitovou verzi, nebo nainstalujte 64-bitovou kompatibilní verzi, která využívá současnou rozšířenou pamět počítače a umožní rychle načítat a následně rychle pracovat se soubory téměř libovolné velikosti. Verze DesignCAD Express 2018 (v27) je kompatibilní s Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP.

AutoCAD® DWG/DXF kompatibilita a více (AutoCAD® DWG/DXF Compatible and more)

Sdílejte vaší práci v nejnovějších populárních formátech souborů, jako je prostředí AutoCADu 2013 - 2018 DWG a DXF, PDF, WMF a dalších.

Zkušební (Trial) verze DesignCAD 2D Express 2018 (v27) CZ - 64bit & 32bit

Stáhněte si zkušební verzi (15 dnů), soubory CZ prostředí a přednastavení programu  >> zde

Architekti, inženýři, stavitelé, mistři, řemeslníci, ilustrátoři, grafici, pedagogové, studenti, fandové ... vyzkoušejte plnohodnotnou verzi programu bez jakéhokoliv omezení po dobu 15 dnů od její instalace. Využijte nabízenou možnost předvedení programu na dálku přes sdílené okno Skype. ZDARMA!


V průběhu testování můžete uhradit FULL / UPGRADE verzi a s novými kódy PŘEJÍT NA PLNOU VERZI BEZ REINSTALACE!

Obsah CZ instalační sady:
+ kompletní instalační sada na CD/DVD ovládaná ze vstupní nabídky (viz níže)
+ příručka v PDF, (tištěný booklet v DVD plast. obalu pouze u Box verze; příplatek 380 Kč bez DPH)
+ podrobné návody instalace v PDF (tištěné pouze u Box verze za příplatek 380 Kč bez DPH)
+ CZ soubory lokalizace,
+ INI soubory nastavení,
+ uživatelská lišta KROKY RASTRU pro rychlou a přesnou práci,
+ příručka JAK NEJRYCHLEJI ZVLÁDNOUT DesignCAD
Express  v27 (seznámení s pracovním prostředím, princip používání programu, nastavení) - prvních 18 stránek zdarma
+ free SW pro zajištění technické podpory po internetu - WebServis
+ DCk - nabídka knihoven značek a symbolů (
instalace možná po úhradě)
+ DCn - nabídka nadstaveb (
instalace možná po úhradě)
+ kompletní stránky www.designcad.cz
+ TECHNICKÁ PODPORA ZDARMA (telefon, Skype, osobní kontakt)

POHODLNÁ INSTALACE z PŘEHLEDNÉ VSTUPNÍ NABÍDKY
1) Otevření návodů na instalaci - (doporučuji)
2) Instalace programu DesignCAD
Express v27
3) Instalace CZ souborů v27

4) Instalace nastavení STAVAŘ (dobrovolná)
5) Instalace nastavení STROJAŘ (dobrovolná)
6) Kopírování lišty KROKY RASTRU (dobrovolné)
7) Otevření odlehčené PDF příručky pro začínající uživatele
8) Spuštění nabídky instalací příručky, knihoven, dalšího SW
9) Spuštění nabídky instalací nadstaveb pro DesignCAD
10) Spuštění nabídky spustitelných (portable) Free programů - NOVINKA
Technická podpora - vzdálené ovládání (TeamViewer5)
; hlasová komunikace (Skype6); souborový manažer (FreeCommander) >> spustí přímo z CD Free SW, který používám pro technickou podporu přes Internet - WebServis. Mohu s vámi komunikovat a DesignCAD snadno nainstalovat a nastavit.

Po zasunutí do mechaniky DVD, by se měla zobrazit instalační nabídka, kterou vidíte vpravo. Pokud ne, klikněte v průzkumníku na SETUP.EXE, aby se nabídka načetla.

Kdo si není jistý, tak pod bodem 1) se skrývá podrobný průvodce instalace US části programu.


Vlastní instalace a lokalizace je pod bodem 2) a až 3). Podle profese doporučuji nakopírování mého doporučeného nastavení programu pod bodem 4) nebo 5): Dojde v podstatě k nakopírování INI souborů, kde už je zaznamenáno nastavení výšky písma a kót, šipky či lomítka, nastavení rastru, velikost kroků rastru, schema barev, potřebné uživatelské lišty, chování programu při stisku pravého tlačítka myši (místo kontextového menu je zachycení na bod), nebo chování okna příkazu, které se zobrazí v horní liště, místo v pracovní ploše. Stejně dobrovolné je nakopírování uživatelské lišty Kroky rastru pod bodem 6).

Kliknutí na 8) a 9) spouštíte následující nabídky pro instalace DC KNIHOVEN a DC NADSTAVEB.

Z nabídky pod bodem 10) snadno spustíte vybraný Free program vhodný pro údržbu počítače.


Všechny tři nabídky umožňují spustit přímo z DVD přenositelné verze programů, které jsou vhodné pro technickou podporu na dálku, přes Internet:

TeamViewer5 - portable > propojí počítače a umožní sdílení programů - instalaci, nastavení, předvedení.
Skype6 - portable > spustí komunikační program, který umožní hovořit, chatovat a sdílet obrazovku počítače - vhodné k předvádění
FreeCommander - portable > dovolí mi snadněji pracovat se soubory, pokud na vašem stroji není podobný sw nainstalován.

Každá z nabídek se dá kdykoliv nezávisle vypnout - KONEC.

K programu DesignCADu 2D Express 2018 (v27) nabízíme ještě tyto položky:

PDF příručka pro začínající uživatele v PDF (cca 44 stran) = 150 Kč bez DPH (188 Kč vč. DPH) >> zde

Referenční manuál CZ kniha (cca 486 stran) = 900 Kč bez DPH (1035 Kč vč. DPH)  >> zde
Referenční manuál CZ PDF (cca 486 stran) = 400 Kč bez DPH (484 Kč vč. DPH)  >> zde
Profesní nadstavby ..... dle nabídky >> zde
Nabízíme:
Instalaci, nastavení , předvedení ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Školení (rozsah dle dohody) ... v místě dodavatele/uživatele nebo po Internetu
Využijte nebo prostuduje:
WebServis ... předvedení, školení pomocí sdílení programu DC po Internetu >> zde
Free Trial ... stažení free zkušební verze (15 dnů) >> zde << NOVÉ
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 27.0 >> zde << NOVÉ
Kompletní ceník >> zde

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah