DesignCAD 3D Max - Novinky - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

DesignCAD 3D Max - Novinky

DesignCAD > DesignCAD 3D Max
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019
OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

CENA download verze | 3.980 Kč bez DPH (4.816 včetně DPH)

pokud objednáte krabicovou verzi, budou vám k poštovnému a balnému připočítány ještě náklady za její vyhotovení 

NOVINKY

Nová volba pro změnu velikosti ikon (New Icon Scaling Option)


DesignCAD 2018 nabízí možnost měnit velikost ikon od 16x16 pixelů až po 64x64 pixelů v krocích po 8 pixelech. To umožňuje uživatelům s obrazovkami s vysokým rozlišením měnit ikony podle potřeby až na potřebnou velikost.
    

Nový příkaz Řídící křivka NURBS (Control Curves NURBS)


DesignCAD 2018 přidává k již existující sadě nový typ křivkové entity. Nyní kromě Křivky (Curves) a Bezierové křivky (Bezier Curves) můžeme vytvářet Řídící křivky NURBS (Control Curves NURBS) a to kubické nebo kvadratické. Řídící křivky používají body, které tvoří uzavírací klec, čímž omezuje tvar křivky, a nikoli jako soubor bodů, kterými musí křivka projít.
    

Nový Oblouk mezi 2 tečny (Arc Tangent to 2 lines)


DesignCAD 2018 přidává nový příkaz Oblouk mezi 2 tečny (Arc Tangent to 2 Lines), který kreslí oblouk se zadaným poloměrem dotýkající se dvou vybraných čar. Výsledek je podobný oblouku tvořenému příkazem Zaoblit (Fillet), ale neupravuje dotykové čáry tak, aby byly dotaženy do koncových bodů výsledného oblouku.
    

Nová funkce Automatické šrafování (AutoHatch)


DesignCAD 2018 přidává schopnost automaticky vytvářet vzor výplně šrafování v 2D tvarech, aniž by musel samostatně spustit příkazy Šrafovat – body (Hatch), Šrafovat – čáry (Hatch Line) nebo Šrafovat – výplň (Hatch Fill). Funkce Automatické šrafování (AutoHatch) lze zapnout v menu Možnosti (Options) příkazem Nastavit automatické šrafování (AutoHatch Settings). Vzorek šrafy existujícího objektu lze změnit v Info panelu, na liště nástrojů volbou ikony Nastavit automatické šrafování (AutoHatch Settings).

Nová možnost textu: Dynamické měřítko (Dynamic Scaling)


DesignCAD 2018 přidává novou volbu Dynamického měřítko do příkazu Text. Je-li tato volba zapnuta, text se automaticky a proporcionálně změní mezi prvními dvěma nastavenými body; když je vypnuta, text je vykreslen konkrétní velikostí zadanou v dialogovém okně. Dříve bylo možné měřítko měnit pokud jste zrušili volbu „Kreslit jako 2D text“, tedy pouze při tzv. 3D Textu. Nyní můžete nastavit změnu měřítka pro 3D i 2D text volbou Dynamické měřítko (Dynamic Scaling).

Nový režim stínování Normály (Normals)


DesignCAD 2018 přidává nový režim stínování OpenGL s názvem "Normály" (Normals). Je-li tento režim stínování aktivní, jsou plochy 3D objektů, které směřují k fotoaparátu, zobrazeny světlejší než ty, které směřují od fotoaparátu. To umožňuje snadněji nalézt a opravit nesprávně orientované plochy ve výkresu.

Nový režim stínování Smíšený režim (Mixed Mode)


DesignCAD 2018 přidává nový režim stínování OpenGL a RedSDK s názvem "Smíšený režim" (Mixed Mode). Je-li tento režim stínování aktivní, 3D objekty jsou vykresleny v kombinaci režimů "Stínování" (Shading) a "Skryté hrany" (Hiden Line), což umožňuje jednoduše vidět podkladovou konstrukci drátěných rámů stínovaných objektů.

Nový je příkaz Vodotěsnost tělesa (Solid Watertight)


DesignCAD 2018 přidává nový příkaz pro kontrolu vybraného tělesa na vodotěsnost. Také při provádění booleovských operací Součet těles (Solid Add) a Rozdíl těles (Solid Subtract) se kontroluje výsledek na mezery v síti a dává se varování, pokud jsou nějaké mezery zjištěny.

Nový příkaz Test vodotěsnosti tělesa (Solid Leaks Test)


DesignCAD 2018 přidá nový příkaz, který pomáhá vizuálně identifikovat netěsnosti v triangulovaném objektu Povrch tělesa (Solid Surface). Příkaz vytvoří ve výkresu dvě nové vrstvy: Nespojené hrany (HoleEdges) a Vícenásobné hrany (ExtraEdges). Jsou-li v síti díry (konkrétně, jsou-li nějaké hrany používány pouze v jedné ploše Solid Surface), ve vrstvě Nespojené hrany (HoleEdges) jsou nakresleny modré čáry. Pokud je v síti dodatečná geometrie (konkrétně pokud jsou okraje sdíleny více než dvěma plochami Solid Surface), jsou ve vrstvě Vícenásobné hrany (ExtraEdges) vykresleny červené čáry.
VYLEPŠENÍ

Podpora importu a exportu AutoCAD 2018 (AutoCAD 2018 Import/Export Support)

          

DesignCAD 2018 je nyní schopen importovat a exportovat soubory DWG a DXF ve formátu AutoCAD 2018.

Zlepšení Správce vložených prvků (Insert Manager)


Správce vložených prvků již nevymaže vybrané bloky, obrázky nebo symboly okamžitě - označuje ty, které byly vybrány k odstranění, ale ve skutečnosti se z výkresu nevymažou, dokud není stisknuto tlačítko „Použít“. Stisknutím tlačítka „Zrušit“ zrušíte označení vybraných objektů a necháte je neporušené.

Vylepšené vytváření základních těles (Improved Solid Engine)


DesignCAD 2018 zdokonalil vytváření základních těles tak, aby nová základní tělesa byla vytvořena tak, aby povrchové normály neustále směřovaly k vnějšku objektu. Platí to také pro nová Rotační vytažení (Sweeps) a Vytažení (Extrusions). Podobně, booleovské operace provedené na nově vytvořených objektech, vedou ve výsledku ke konzistentnějším povrchovým normálám, než v předchozích verzích.

OPRAVY

Obecné opravy a vylepšení (General Fixes and Improvements):

  • ...

NOVINKY, VYLEPŠENÍ, OPRAVY s poznámkami od výrobce - PŘEDCHOZÍ VERZE:


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 26.0 + 26.1 + 26.2 = DesignCAD3DMax_26_2_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.2 = DesignCAD3DMax_25_2_ReleaseNotes_EN.pdf >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.1 = DesignCAD3DMax_25_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde
Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 25.0 = DesignCAD3DMax_25_0_ReleaseNotes_CZ.pdf >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.1 = DesignCAD3DMax_24_1_ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 24.0 = DesignCAD3DMax_24_0_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 23.0 + 23.1 = DesignCAD3DMax_23_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 22.0 + 22.1 = DesignCAD3DMax_22_1_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 21.0 + 21.1 + 21.2 = DesignCAD3DMax_21_2_ReleaseNotes_CZ.pdf  >> zde

Release Notes ... poznámky výrobce k verzi 20.0 + 20.1 = DesignCAD3DMax_20_1_ ReleaseNotes_EN.pdf  >> zde


Release Notes ... poznámky výrobce k verzím 18 až 25 v originállu (anglicky) >> zde

Přehled všech důležitých novinek, vylepšení a oprav podle verzí:


Rozdíly mezi verzemi
, ... přehledně na jedné stránce; od současné po nejstarší verzi >> ZDE.

Doporučuji se podívat na PDF dokument, ve kterém popisuji nejvýraznější novinky v každé verzi DesignCADu - od slavné DOS verze 6.0 po současnou verzi. Jsou uvedené od současné  směrem k starým verzím. Dokument si můžete stáhnout, nebo prohlédnout ... načtení vzhledem k velikosti (6 MB) trvá déle >> ZDE.

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah